Hur förbättrar Monero integriteten?

Exakt när säkerhetsnivån för en avancerad handel med kontanter eller utbyte är den grundläggande frågan, anses Monero vara det bästa och mest legitima kryptografiska kontanter som kan användas. Den grad av säkerhet och trygghet som är förknippad med Monero är så otroligt bedövande att det totala belopp som utförs mellan olika kunder är mörkt för andra. Förutsättningen för lagstiftningen och dessutom de administrativa inrättningarna är lika otillräckliga för att förstå den särskilda helhet som skickas eller kommer under handeln, och dessutom är de också tydliga när det gäller den totala mängd som är avsatt i kundens plånbok. Den blockkedjeutveckling som Monero-äventyret har utvecklats av experter och kodrar med fenomenal innebörd för att hålla kundernas karaktär och tillgångar privata och säkra. Monero-äventyr började på ett verkligt exempellöst sätt i den kryptoberoende världen, som inte kan härledas från att det inte förekom någon brytning eller instamin av myntet innan de avancerade kontanterna började. Förutom den ökade säkerheten för Monero-handeln, som bidrar till att garantera kundens karaktär, använder den en oregelbunden och aktuell kryptografisk uppskattning i kedjan, t.ex. ringmärken, dolda områden, RingCT och Kovri. Enligt dessa uppskattningar är Moneros affärer snabbare än Bitcoin.

På grund av förbättringen av och det stora urvalet av moneropriser och det ökade antalet teorier i felet förväntas det nyligen att man i personalen och uppställningsgruppen känner till de kurser genom vilka de kan uppgradera sina ansträngningar för att säkerställa dess fortlevnad och dessutom hålla sig kvar vid dess skäliga värde. Den kostnadsfria exponeringen för alla kunder som utsätts för avancerad stöld, programvaruingenjörer och introduktion av tecken minskar genom Monero-äventyret. Monero förbättrar säkerheten för kunder med hjälp av ringavtryck och dolda adresser, RINGCT-tanken.

Ringmärken är mörka och grupperade framskjutna märken som uppfattar varje del i ett socialt tillfälle i Monero-blockkedjan. Karaktären hos en avdelning som föredrar en handel är oklar för andra. Ringmärkena gör i grunden att den sändande singulariseringen täcker sin karaktär och individuell information från olika kunder vid den sociala händelsen. Ringmarkeringen görs på Monero-arrangemanget med hjälp av en blandning av de öppna tangenterna i blockkedjan och avsändarens postnycklar, vilket gör det privat och förutom svårt att missa till avsändaren. Detta ger avsändaren en effekt som täcker hans personlighet, och det är dessutom i själva verket svårt att exakt hävda personen från den sociala affär vars nycklar användes för att göra den förbryllande prägeln.

Stealth-adresser är ett extra kryptografiskt antal som används för att förbättra försäkringen av handel. Stråladresserna är i allmänhet frivilliga och levereras för att användas en gång för varje transaktion och är avsedda att stödja mottagaren. Användningen av dolda adresser för transaktioner håller mottagarens karaktär hemlig eftersom den faktiska objektiva lokaliseringen av en handel döljs.

Ring CT, Ring Confidential Transactions, som redovisades i januari 2017, tillämpas obligatoriskt på varje transaktion som utförs på Monero-lösningen. Genom Ring CT kan andelen Monero-mynt som skickas och handelskostnaden döljas. …

Bitcoin Blixt Network

Bitcoin, Criptocoin, Money, Bitcoin

Det är en slump att man är en välkänd innehavare av kryptomäklare, särskilt om man hanterar bitcoin BTC, att man önskar att man hade gått över blixtsystemet. Blixtnätverket är en blockkedjebaserad installationsteknik som möjliggör utbyte av möjliga moment. Detta ovanliga instrument, som strukturerades av Satoshi Nakomoto, skapades genom att ett särskilt antal byggtorg som krävs för ett snabbt utbyte införlivades. År 2015 ändrade Joseph Poon och Thaddeus Dryja, två ungdomliga programvaruingenjörer, Satoshis första struktur genom att ansluta sig till möjligheten av ett decentraliserat system som inrättats på det exceptionellt snabba utbytet.

Bitcoin BTC har på senare tid fullständigt samordnat Blixtnätverken i sin blockkedja. Den här kombinationen förbättrar värdet, det allmänna erkännandet och säkerheten i samband med Bitcoin-blockkedjan. Det kommer också att leda till en kraftig minskning av de kostnader som tas ut för utbyten och öka de utbyten som görs varannan sekund.

Så här fungerar Blixtnätverket

Förnyelsen i blockkedjan är blixtsystemets arbetsyta. Det ger en domän som förstärker stora utbyten i stora volymer på ett påfallande snabbt sätt genom att man använder äkta blockkedjesamtal och ett lysande avtalsskript.


I ljussystemets allmänna högdagrar ingår följande:

  • dubbelriktade betalningskanaler: Utbetalning av tillgångar eller delbetalningar för utbyte måste godkännas av de sammankomster som har skapat ett rekordavsnitt i blockkedjan. På samma sätt bidrar detta till att utse tillgångar till medlemmarna för börser som görs i registerpassagen. I vilket fall som helst är de återstående delarna oredovisade för resten av blockkedjan.
  • Blixtnätverk: Det här elementet ger dig möjlighet att hitta ett sätt på systemet som har skapats av ett postavsnitt med två klienter.
  • som mellanhand: Med användandet av tolerabelt innehåll och utbyten skulle de utbyten som inletts i blockkedjan nu kunna aktualiseras i blockkedjan. Detta är en konkretisering av de hårda avtalen i blockkedjan som ger en rimlig avkastning.

Blandningen av blixtsystemet i bitmyntblockkedjan har stött en stor del av uppgifterna i systemet, på detta sätt som har gett en förbättrad och överlägsen blockkedja. Förbättringarna för bitmyntblockkedjan från Blixtnätverket omfattar:

  • minskade kostnader: I och med avstämningen av blixtsystemet tas utbyten bort från blockkedjan, vilket tyder på att de börskostnader som tas ut är försumbara. Detta fylls dessutom in som en metod vid mikrobetalningar.
  • Betalningar för börser som aktualiserats inom Bitcoin BTC-blockkedjan skulle nu kunna genomföras snabbt. Användningen av starka avtal kommer också att hjälpa övningarna i blockkedjan och växlingshastigheten.
  • tvärblockkedja: Det finns en viss grad av driftskompatibilitet mellan olika bitmyntblockkedjor, och detta bör vara möjligt även utanför blockkedjan. Utbyten utförs också utan störande påverkan från en utomstående.
  • skalbarhet: Med blixtsystemet är bitmyntblockkedjan mycket mångsidig. Över en miljon utbyten skulle nu kunna genomföras varannan sekund.

Detta blixtsystem som samordnas in i Bitcoin-blockkedjan kommer att ge kryptomyntet möjlighet att fungera framgångsrikt som en valuta, värdet och säkerheten kommer att förbättras. Detta är en anmärkningsvärd prestation, eftersom den också kommer att ge ett mer framträdande bitmynterkännande och om en stund sätta stopp för användningen av bitmynt som ett heltäckande avbetalningsmedel.